Kolme kovaa

Politiikka on usein turhan vaikeasti lähestyttävää. Alla avaan näkemyksiäni sydäntäni lähellä olevista kunta-aiheista lyhyesti, ytimekkäästi ja toivottavasti kansantajuisesti. Syvällisempiä ajatuksia teemoistani löydät blogista.


Nuorista

Mielenterveys

Hyvinvoivista nuorista kasvaa hyvinvoivia, työkykyisiä aikuisia. Paitsi valtavia inhimillisiä kustannuksia, voidaan nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyllä siis säästää myös taloudellisia kustannuksia. Mielenterveyspalveluiden tulee olla helposti saatavilla matalalla kynnyksellä.

Korkeakoulutus

Monipuolinen korkeakoulutuksen tarjonta on yksi tärkeimpiä veto- ja pitovoimatekijöitä Kouvolassa. LUT:in aloittama tuotantotalouden yliopistokoulutus on myönteinen kehitysaskel, joita soisin tapahtuvan lisää. Haaveenani on Kouvola, joka koulutustarjonnallaan houkuttelee yhä enemmän nuoria kaupunkiin.

Työpaikat

Ollakseen mielekäs asuinpaikka, tulee Kouvolassa olla tarjolla myös töitä nuorille ja vastavalmistuneille. Kaupunki voi kannustaa työpaikkojen syntymiseen yrittäjä- ja yritysmyönteisellä päätöksenteolla ja panostamalla yritysten tarvitsemaan infrastruktuuriin. Yrittäjyyteen voidaan ja tulee kannustaa jo koulupolun varhaisesta vaiheesta alkaen.


Taloudesta

Verotulot

Kunnallisverotulot ovat tärkein tulonlähde yhteisten palveluiden kustantamiseksi. Kouvolan verotuloja tulee lisätä, ja olen vakuuttunut, ettei kuntaveron nostaminen ole siihen oikea keino. Verotulot saadaan nousuun kannustamalla työntekoon, yrittämiseen ja työllistämiseen ja houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita kaupunkiin.

Hankinnat

Samaisesta syystä kaupungin tulee aina tehdä hankintansa paikallisilta yrityksiltä, kun se on kokonaisuutena kannattavaa. Lähipalveluja pitää suosia aina kun se on mahdollista.

Kymsote

Kymsoten kulut ovat Kouvolan suurin yksittäinen kuluerä, ja saadaksemme kaupungin talous kuriin, on myös Kymsoten kuluja voitava hillitä. Pitkällä tähtäimellä hyvä sote-uudistus karsii sote-sektorin kuluja, mutta jo nyt voimme panostaa hoitotarvetta pienentäviin ennaltaehkäiseviin palveluihin.


Lapsiperheistä

Kotihoidon tuki

Kouvolan tulee olla kaikin puolin lapsi- ja perhemyönteinen kaupunki, joka tukee kaikenlaisia perheitä kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Perhebarometrin 2019 mukaan suomalaiset lapsiperheet toivovat lisää joustoa ja valinnanvaraa lasten hoitojärjestelyihin. Siksi Kouvolan tulee palauttaa kotihoidontuen Kouvola-lisä. Kotihoidontuki on myös kustannustehokas vaihtoehto, sillä kuntalisineen se on varhaiskasvatuspaikkaa edullisempi.

Koulukiusaaminen

Koulukiusaaminen jättää pahimmillaan syvät jäljet vuosikymmeniksi. Kouvolassa tulee puuttua entistä rakentavammin koulukiusaamiseen esimerkiksi huolehtimalla siitä, että tilanteen äityessä pahaksi kiusaaja kiusatun sijaan joutuu vaihtamaan luokkaa tai koulua. Kiusaamisen puheeksi ottamista kouluissa on edelleen helpotettava.

Harrastustakuu

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus yhteen harrastukseen. Erityisesti koronan jälkipyykkinä tulee pitää huolta siitä, ettei lasten ja nuorten liikkumattomuusvelka kasva liian suureksi ja että lapset ja nuoret löytävät takaisin harrastustensa pariin.


Ilmastosta

Kunnan tulee huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa päätöksenteossaan. Siksi tulee kiinnittää huomio erityisesti seuraaviin asioihin:

Uusiutuva energia

Kouvolan alue on uusiutuvan energian kehto: nykyistä Kouvolaa tuskin olisi olemassa, jos ei paperiteollisuus olisi rantautunut Kymijoen tarjoaman vesivoiman äärelle. Kaupungin tulee energiaratkaisuissaan suosia uusiutuvaa energiaa fossiilisten energialähteiden sijaan. Esimerkiksi vesi- ja tuulivoimaloiden perustamiseen tulee lähtökohtaisesti suhtautua myönteisesti.

Puurakentaminen

Puurakentamisella voidaan luoda merkittäviä hiilinieluja ja rakentaa kestävästi kotimaisesta raaka-aineesta. Puurakentaminen tuo usein mukanaan myös paremman sisäilman. Puurakentamista tulee suosia kaupungin rakennushankkeissa ja siihen tulee kannustaa kaavoituksessa.

Kasvisruoka

Ruoan hiilijalanjälki voi suurimmillaan olla valtava. Päivittäinen, verovaroin kustannettu lihansyönti ei ole ihmisoikeuskysymys, ja kaupungin ruokailuihin tuleekin vakiinnuttaa viikottainen kasvisruokapäivä. Kasvisruokaa tulee lisäksi olla tarjolla kaikille sitä haluaville. Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että niin liha kuin kasviproteiinitkin ovat pääsääntöisesti kotimaisia ja ravitsevia.


Kulttuurista

Kymi Sinfonietta

Kymi Sinfonietta ja Kouvolan teatteri ovat Kouvolan kulttuurin kivijalkoja. Niiden toiminnasta vuosittainen leikkaaminen juustohöylällä ei voi enää jatkua, vaan niiden toiminta on tavalla tai toisella saatettava vakaalle pohjalle.

Hyvinvointi

Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin on herätty kunnolla vasta viime vuonna ja XAMK:in Kouvolan kampuksella ollaan etunenässä panostettu alan kehittämiseen ja tutkimiseen. Kouvolan tullee hyödyntää ainutlaatuinen tilaisuus kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijänä.

Korona

Korona on kurittanut kulttuurikenttää valtavasti. Koronan jälkimainingeissa tulee pitää huolta, ettei kaupunki omilla päätöksillään heikennä hauraan alan toimintaedellytyksiä entisestään. Kulttuuritoiminnan elpymistä voidaan kohtuullisin kustannuksin edistää esimerkiksi tarjoamalla kaupungin tiloja määräaikaisesti edullisempaan hintaan.


Työstä

Yrittäjyys

Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja ja ilman työpaikkoja Kouvolan muuttotappio vauhdittuu entisestään. Kouvolan tulee kaikin keinoin kannustaa yrittämiseen mm. tarjoamalla matalan kynnyksen tukipalveluita, nostamalla paikallisia yrityksiä esiin kaupungin markkinoinnissa ja huomioimalla yrittäjien tarpeet entistä paremmin päätöksenteossa. Yrittäjähenkiseen asenteeseen kasvattaminen aloitetaan jo peruskoulusta esimerkiksi Nuori Yrittäjyys -ohjelman keinoin.

Investoinnit

Kaupungin suurissa investoinneissa tulee aina pyrkiä luomaan hyviä puitteita yrittämiselle ja työpaikkojen syntymiselle. Esimerkiksi logistiikka- ja infrastruktuurihankkeet tulee tehdä käsi kädessä paikallisten yritysten kanssa.

Etätyö

Etätyötrendin jäädessä elämään koronapandemian jälkeen Kouvolalle avautuu täysin uusi markkinarako etätyöläisten kotikaupunkina. Kouvolasta on hyvät kulkuyhteydet niin pääkaupunkiseudulle kuin moniin muihinkin kaupunkeihin, joissa työskentely parina päivänä viikossa on uusi mahdollisuus yhä useammalle. Samalla Kouvola pystyy tarjoamaan kilpailukykyistä asumista ja turvallisen kasvuympäristön lapsille. Kouvolan tulee panostaa etätyön yleistymiseen luomalla esimerkiksi yhteisiä tiloja etätyöntekijöiden käyttöön.


%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close